Active Dry Tech lader bygningskonstruksjonen med positive ioner (+) og presser vannet ut/ned fra bygningen mot jorden (-)

Utfelling av kalk eller salt, maling eller puss skaller av, eller at tapeter løsner av.

Ja, men mellom steinene må det være betong slik at Active Dry Tech kan komme til og stoppe gjennomstrømmingen.

Sprekker må tettes fysisk med betong, deretter kan Active Dry Tech tørke konstruksjonen.

Når lekkasjen er tettet fysisk, kan Active Dry Tech tørke konstruksjon.

Det er ingen strålingsfare knyttet til Active Dry Tech

Tresonit og Siporex utgjør ofte den innerste delen av en murvegg. Vi monterer systemet slik at det når inn i selve betongen og får tørket ut veggen.

I en vanlig bolig på ca 100m2 ligger strømforbruket på Active Dry Tech på 50nok-100nok pr år.

Ta kontakt

Buskerud
Åpningstider

MAN-FRE 08:00 – 16:00