Fuktproblemer

Helsefare med fuktig miljø og mugg har vist seg å være større enn tidligere antatt

Har du fuktproblemer?

Kan være farligere enn tidligere anntatt

Giftige muggsporer kan forårsake allergiske plager, og et fuktig miljø kan gi problemer med slimhinner, øyne, tett nese, vondt i hode mm

Høyere energikostnader

En rå kjeller gir dessuten høyere energikostnader – fuktig luft krever mer oppvarming enn tørr luft.

Oppstigende fuktighet fra grunnen finnes i de fleste murverk og grunnkonstruksjoner og oppstår når fuktigheten i grunnen og bygningen forsøker å skape likevekt. 

Innvadering av tørre flater

Dette fenomenet opptrer i flere former i naturen:

-Temperatur: Varme spres fra varmt til kaldt.
-Elektrisitet: Positiv lading strømmer til den negative.
-Vann: Fukt invaderer tørre flater

Skadelige salter

Ved hjelp av kapillærkraften arbeider fuktigheten seg opp fra bakken og gjennom porene i grunnkonstruksjon og tar dermed med seg skadelige salter. 

Et stort fuktproblem

Fuktinnholdet i konstruksjonen varierer stadig, og denne omvekslende fuktingen og tørkingen får saltene til å ekspandere og trekkes sammen. 

Hvordan kan man se hvis man har et fuktproblem?

En prosess som bryter ned murverk, gips og maling. 
Store mengder fuktighet som avdunster på veggene, viser seg som en overflate av saltrester. 

Andre tegn er dårlig lukt, avskallede maling og i verste fall muggflekker.

Hvordan bli kvitt et fuktproblem?

Active dry Tech-metoden gir en alternativ løsning på fuktproblemene. Mange eiendommer har utilstrekkelig med drenering og fuktsperre. 

Å få bukt med fuktigheten fra grunnen forbinnes med omfattende og dyre inngrep på tomt og hus. 

Wasa Teknik AB

Active Dry Tech er produsert av Wasa Teknik AB i Sverige og produseres i Tyskland. Active Dry Tech-løsningen er installert i flere tusen svenske og Europeiske boliger. 

Ta kontakt

Buskerud