BioZone

BioZone aircare® system er din første forsvarslinje mot viruser

BioZones avanserte teknologi er den mest effektive måten å desinfisere luft og overflater på.

BioZone CleanAir System renser og desinfiserer både luften og overflater, enten som en engangsbehandling eller med fastmonterte løsninger som fungerer 24 timer i døgnet. Enestående løsning for kontroll av lukt, bakterier, virus, mugg/gjærsopp, VOC og støv/partikler hjemme, på arbeidsplassen eller i det offentlige rom.

  • Kan skaleres opp eller ned for å desinfisere alle type lokaler.
  • Kan benyttes ved total desinfisering og/eller konstant desinfisering av luft og omgivende overflater.
  • En naturlig løsning for å bekjempe kjemisk resistente smittsomme sykdommer.
  • Flott for kontorer, butikker, hoteller, treningssenter, legekontor, skoler og offentlige steder.

Sertifiserte resultater

  • Destruerer influensavirus, H5H1, SARS-Cov-1 og SARS-Cov-2 ( French National Lab og BCS Laboratories)
  • 70% reduksjon av mikroorganismer i luft (University College Dublin)
  • 100% forbedring av luftkvalitet (SARL AFR)

BioZone AirCare® luftrenseanlegg fjerner lukt ved kilden, fremfor kun å maskere lukt som tradisjonelle duftdispensere og aerosoler.

BioZone sin rens- og desinfiseringsteknologi

BioZone Scientific ble grunnlagt i 1996 med mål å bruke vitenskap kombinert med elektronikk for å skape den mest effektive luftrenseren. BioZone Scientific er verdensledende innen luftrensingsteknologi og har vunnet priser for sine vitenskapelige metoder for å eliminere forurensninger innendørs.

BioZone sin rens- og desinfeksjonsteknologi benyttes av millioner for å desinfisere overflater og luft og forbedre livskvaliteten i hjem og bedrifter over hele verden. Mange av BioZone sine patenterte løsninger er forsterkninger og forstørrelser av de naturlig forekommende fenomenene UVC-lys, fotoplasma og ionisering (negative ioner).